.

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.wastedcouture.net, korzystających z tej witryny i dokonujących zakupów w Wasted Couture prowadzonym przez Wioletę Sychowską. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych w sposób wskazany w niniejszej zakładce oraz stosownych dokumentach na stronie www.WastedCouture.net, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z niniejszej witryny. 

Doceniamy Twoje zaufanie i niezwykle starannie i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Twoje zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i ich zapisywania na naszych serwerach. 

Administratorem Twoich danych jest Wioleta Sychowska 

Nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawodawstwem polskim: ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nasze strony dają możliwość pobierania i przetwarzania w różnych lokalizacjach danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail, itp. W dalszej części dokumentu chcielibyśmy możliwie jak najbardziej szczegółowo opisać, co się dzieje z Twoimi danymi. 

1. Pobieranie danych 
Dane osobowe na Wasted Couture pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych może jednak zostać powierzone innym podmiotom w oparciu o pisemną umowę pomiędzy Wasted Couture oraz przetwarzającym na zlecenie. Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej Wasted Couture. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje: 
· Typ/wersja przeglądarki 
· Stosowany system operacyjny 
· URL (wcześniej odwiedzona strona) 
· Nazwa hosta komputera (adres IP) 
· Godzina zapytania serwera 
Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Twoimi danymi osobowymi. Po odwiedzeniu naszej strony Twój adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany. 

Dla prawidłowego działania funkcji dostosowania strony do użytkownika strona może pobierać z Twojego urządzenia informacje o jego bieżącej lokalizacji. Dane te nie będą w żaden sposób przechowywane przez Wasted Couture. Wymagana jest także Twoja zgoda na ustalenie bieżącej lokalizacji, zanim funkcja ta zostanie uruchomiona. 

2. Zastosowanie Twoich danych 
Przy przetwarzaniu Twoich danych bierzemy pod uwagę Twoje interesy oraz obowiązujące przepisy prawa. 

O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcesz nam ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Twojego zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych Wasted Couture, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych. 

3. Newsletter i inne informacje handlowe 
Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informacje handlowe Wasted Couture otrzymasz po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przez kliknięcie w link, który otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail, oznacza wyrażenie zgody: na przesyłanie informacji handlowej Wasted Couture, w tym Newslettera Wasted Couture; na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Wioletę Sychowską w celach związanych z wysyłką Newslettera i informacji handlowych Wasted Couture. 

Oczywiście w każdym momencie masz możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Twojego adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowych Wasted Couture na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowych Wasted Couture przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowych korzystając ze swojego konta na WWW 

Dzięki funkcjonalności naszego Newslettera możemy automatycznie śledzić, jakie zawartości naszego Newslettera są dla naszych klientów szczególnie interesujące (patrz również rozdziały „Cookies” oraz „Zastosowanie pikseli liczbowych”). Wyniki pseudonimowej analizy stosujemy wyłącznie do celów polepszenia oferty. Nie ma miejsca dokładne przyporządkowanie wyników do osoby 

22. Nasze standardy techniczne 
Transfer Twoich danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych rozpoznasz przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki. 

5. Bezpieczeństwo obrotu płatniczego 
Wasted Couture oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy oraz przy użyciu systemów płatności przelewy24 i PayPal. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa. 

6. Polityka Cookies 
W poniższej Polityce Cookies Wasted Couture („Polityka Cookies”) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym sklepie internetowym WWW, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania niektórych plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności naszego sklepu internetowego WWW. 

Informujemy również o tym, że podobnie jak praktycznie wszystkie serwisy internetowe, umożliwiamy osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Jednakże możesz uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej. 

Jeżeli kontynuujesz korzystanie ze sklepu internetowego Wasted Couture bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujecie zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies. 

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby. 

Niniejsza Polityka Cookies składa się z następujących części: 
Czym są pliki cookie? 
Własne i zewnętrzne pliki cookie 
Tymczasowe i trwałe pliki cookie 
Kontrola stosowania plików cookie 
Postanowienia końcowe 

Czym są pliki cookie? 
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Twojej przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. 

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia)

Własne i zewnętrzne pliki cookie 
Własne pliki cookie (pliki cookie Wasted Couture) będą zamieszczane za pośrednictwem sklepu internetowego WWW w Państwa urządzeniu przez Wasted Couture. Nasz sklep internetowy Wasted Couture może wysyłać cookie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują: 
· umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania sklepu internetowego Wasted Couture na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek, 
· uproszczenie korzystania ze sklepu internetowego Wasted Couture, 
· monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności sklepu internetowego Wasted Couture, 
· przesyłanie reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań i potrzeb. 

Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Wasted Couture. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola Wasted Couture ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie. 
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Twoim zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika. 

Tymczasowe i trwałe pliki cookie 
Nasz sklep internetowy może umieścić w Twoim urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). 

Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Typowym przykładem cookie tymczasowego jest plik cookie umieszczany przez Wasted Couture w Twoim urządzeniu w momencie zalogowania do sklepu internetowego WWW. Bez tymczasowego pliku cookie zapamiętującego, danych ze strony logowania, nasz sklep internetowy nie byłby w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron sklepu. 

Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszego sklepu internetowego. 

Kontrola stosowania przez nas plików cookie 
Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego WWW bez własnych plików cookie Wasted Couture. 

W każdej chwili masz możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na: 
· akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie, 
· akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie, 
· akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny), 
· odmowie akceptacji wszystkich plików cookie. 

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
Firefox - informacje o cookies 
Internet Explorer - informacje o cookies 
Chrome - informacje o cookies 
Bing - informacje o cookies 
Safari - informacje o cookies 

Postanowienia końcowe 
Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w Wasted Couture. W takim przypadku po skorzystaniu ze sklepu internetowego WWW ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem Wasted Couture. 

7. Zastosowanie pikseli liczbowych 
Informacje o aktywności naszej oferty online są dla nas bardzo ważne oraz pomagają nam w optymalizacji naszej strony internetowej. Z tego powodu na naszych stronach stosujemy piksele liczbowe (małe grafiki). Jeżeli jedna ze stron zostanie otwarta, to ładuje się i rejestruje piksel liczbowy z serwera w internecie. W ten sposób możemy uzyskać informacje, jakie strony internetowe, jak często, w jakim regionie odwiedzane są przez naszych klientów oraz jakie akcje można przeprowadzić. Twój adres IP pobierany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak by nie było możliwości zidentyfikowania danego połączenia. Odwiedzający pozostaje anonimowy. 

8. Zastosowanie Social Pluginów 
Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Ci jako użytkownikowi ujawnianie pewnych zawartości o bezpośrednim połączeniu uczestników sieci społecznościowych. Pluginy oferowane w podglądzie produktów Wasted Couture: „przycisk dzielenia się” na Facebooku Facebook Inc.(Fa. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) i „przycisk Tweet” na Twitterze (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Oba Pluginy służą do przeniesienia przez kliknięcie przez użytkownika adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce użytkownika strony (Facebook / Twitter) na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie. Nie przenosimy żadnych danych osobowych, które podajesz na stronie Wasted Couture lub które zostały zapisane na Twitterze lub Facebooku. 

9. Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych 
W każdej chwili możesz przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomniałeś hasła, prosimy o kontakt z Wasted Couture: w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się zwrot „Nie pamiętam hasła”. Zwrot ten przekierowuje do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Twój adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze. Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy. 

10. Prawo do informacji i sprzeciwu 
Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne i odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcesz uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt (e-mail:). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Twoje życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu bądź zrezygnować z otrzymywania Newslettera wraz z innego rodzaju informacją handlową Wasted Couture, prosimy o kontakt. 

wiola.wastedcouture@gmail.com

Zmiana Regulaminu 
1. Klienci posiadający konto w Wasted Couture zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Wasted Couture, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Wasted Couture nie są możliwe. 
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Wasted Couture a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).