.

1. UZUPEŁNIJ FORMULARZ Pobierz i uzupełnij formularz reklamacji
2. WYŚLIJ FORMULARZ Wyślij do nas formularz na adres: wiola.wastedcouture@gmail.com.
3. POCZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Po rozpatrzeniu reklamacji skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie. Ustalimy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Wasted Couture ma obowiązek dostarczyć Klient Towar wolny od wad. 

2. Wasted Couture jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

3. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji Klient może wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu na adres: Wioleta Sychowska, Brzozowa 74, 73-110 Stargard, Polska. 

4. W formularzu reklamacyjnym Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Wasted Couture. 

5. Możliwe sposoby rozpatrzenia reklamacji to: 
a. wymiana Towaru na nowy, 
b. naprawa Towaru; 
c. obniżenie ceny, 
d. odstąpienie od umowy 

6. Czas rozpatrzenia reklamacji, wraz z powiadomieniem Klienta to 14 dni od momentu złożenia reklamacji. W przypadku naprawy czas może się wydłużyć w zależności od rodzaju zgłoszonej niezgodności. 

7. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów. 

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Wasted Couture. 

9. W przypadku reklamacji na korzyść Klienta o zwrot płatności, zostanie on dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Wasted Couture zwraca także koszty dostarczenia Towaru w procesie reklamacji stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki. 

11. Gdy reklamacja jest rozpatrzona niezgodnie z wolą Klienta, Klient ma prawo złożyć odwołanie do reklamacji. 

12. Wasted Couture informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

13. Wasted Couture informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).